Anafilaksi Bulgu ve belirtiler

Hava geçişlerinin sıkışması, bunlar arasında boğaz şişmesi ve bunun sonucunda nefes alma zorluğu vardır;• Tansiyonun şiddetle düşmesine bağlı şok• Süratli nabız• Kaldiyovöaskilür kolaps• Ürtiker ve angiyoedema• Bulantı kusma veya ishal*Baş dönmesi, zihin bulanıklığı, konuşma bozukluğu veya aşırı anksiyete.Anafilaksi en şiddetli ve korkutucu alerjik tepkidir. Buna rağmen her yıl birkaç yüz Amerikalı bu reaksiyondan ölmektedir.Anafilaksi çok sayıda değişik antijene karşı bir antikor tepkisidir. Anafilaktik reaksiyon sistemiktir; bunun anlamı bu reaksiyonun tahriş bölgesi ile sınırlı olmayışıdır. Hafif bir reaksiyon sadece genel ürtiker ve şiddetli kaşıntıya yol açabilir. Şiddetli bir reaksiyon hayatı tehdit eder çünkü en tipik semptomu bronştaki veya boğazdaki hava geçitlerinin veya her ikisinin birden sıkışmasıdır. Bunun yanında sıklıkla şok durumu görülür -bu, tansiyonda ani bir düşme, süratli nabız ve bununla birlikte solgunluk,zihin bulanıklığı, bilinç kaybı ve kardıyovas*uer kolaps görülebilir. Bunlar eğer derhal tedav eo-mezse ölüme yol açabilir.Bu tepkiye hemen hemen herhangi bir aiiene-sebep olabilir; Böcek zehirleri, polenler, bazı aşlarda kullanılan at serumu belirli yiyecekler, penısıiır aspirin, ensülin gibi ilaçlar ve bazı röntgen prosedürlerinin bir parçası olarak enjekte edilen kontrast maddeleri dahildir.Anafilaktik tepki, bir allerjenle karşılaşıldığında birkaç saniye veya birkaç dakika sonra başlayan süratli bir tepkidir. Anafilaksi bazı böcek sokmalarından ve ısırmalarından sonra ve belirli ilaçların damar içine zerk edilmesinden sonra daha sıklıkla meydana gelir. Polenlerin anafilaktik tepkiye sebep oldukları çok nadirdir. Yer fıstığı, fındık, ve kabuklu deniz ürünleri gibi belirli gıdalarda öldürücü reaksiyonlara neden olabilirler.Hafif bir reaksiyon gösteren bir kişi bundan sonraki karşılaşmasında şiddetli bir tepki gösterebilir. Bir kişi daha önce uyarlı olmuş olsun veya olmasın herhangi bir zamanda aşırı duyarlı hale gelebilir.