Anafilaksi Tedavi

Anafilaksi için tedavi standart tedavi adrenalin (epinefrin) enjeksiyonudur; bu kan damarlarını ve hava yollarını açar. Bazen hayat kurtarıcı tedbirler olarak, kardiyovasküler suni teneffüs ve acil trakeos-tomi gerçekleştirilmek zorunda kalınabilir