Böcek ısırması alerjisi nekadar ciddir

Böcek ısırmaları alerjisi hafif alınmamalıdır. Reaksiyonlar, hafiften hayatı tehdit edecek ölçüde şiddetliye kadar değişiklik gösterir. Kendisinin böcek sokmalarına karşı duyarlı olduğunu bilen bir şahıs, herhangi bir böcek sokması durumunda doktor kontrolü altında olmalıdır fakat birçok kişi kendilerini şiddetle duyarlı olduklarını bilmezler ve bunların geçmişte deneyimlerine de her zaman güvenilmez çünkü duyarlılık herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.TEDAVİŞiddetli reaksiyonlar durumunda bir doktor veya acil tıbbi ekip kardiyopulmoner suni teneffüs uygulayabilir. Bazı durumlarda, eğer boğaz hava geçişini engelleyecek kadar sıkışmışsa trakeostomi uygulanır ve bir tüp takılır. Bir adrenalin (epinefrin) enjeksiyonu verilecektir. Güçlü bir doz antihistamik reaksiyonun şiddetini azaltmaya yardım edebilir.Adrenalinle yapılan acil tedavi süresinden daha uzun bir zamanda etki yapan kortikordinoistler sıklıkla, ürtiker ve diğer şişmeleri azaltmak için verilir.Reaksiyon daha az şiddetli olduğu zaman, etkilenen kişi, etkileri asgaride tutmaya, zehiri mümkün olduğu kadar lokalize tutmaya çalışmakla yardım edebilir. İğneyi çıkarınız. Yara üzerine, şişmeyi ve kaşıntıyı hafifletmek için soğuk bir kompres koyun.Böcek ısırması alerjisinin teşhisi konduktan sonra yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Bunlardan biri, sizin zarar veren zehire toleransınızı geliştirmek için immünoterapi kullanılabilir. Zehirden küçük miktarlardaki enjeksiyonlar her hafta, siz bir sokma veya ısırıktaki zehiri kaldırabilecek duruma gelinceye kadar verilecektir. Ondan sonra sınırsız bir süre için dört ile altı haftada bir devam dozları alacaksınız.Yapabileceğiniz başka şeyler de vardır. Bu çeşit böceklerden mümkün olduğu kadar sakınmakla işe başlayınız. Arıcılar, kovanlarından vazgeçmelidirler. Bu böcekleri çeken şeylerden de kaçınınız. Bazı böceklere siyah ve kahverengi elbiseler çekici gelir, bunun gibi tatlı parfümler, kokulu sabunlar, güneş yağları ve diğer kozmetikler de böyledir. Beyaz elbise arıların ve benzeri böceklerin ilgisini çekmez. Açık havada olduğunuz zaman ayakkabı ve uzun kollu gömlekler giyiniz. Böceklerin içine kaçmasına izin vermeyecek sıkı elbiseler giyiniz.Arıların ve diğer sokan böceklerin bulunduğu yerlerden kaçınınız. Meyve bahçeleri arıları çeker, bunun gibi çiçek bahçeleri ve yonca bulunan çayır ve bahçeler de çekicidir. Pikniklerdeki ve açık hava toplantı lan ndaki yiyecekler yaban arılarını ve arılan çeker.Eğer kendinizi böcek sokması tehlikesinde hissediyorsanız sakin davranınız. Böcekten uzağa doğru yavaş yavaş ve ani bir hareket yapmaksızın uzaklasınız. Panik içinde yapılan hareket böcekleri ajite etmekle kalır (kışkırtır).Aşırı duyarlıklı kişiler kendilerini, yanlarında an-tihistamin tabletleri ve adrenalin (epinefrin) dolu bir şırınga içeren bir ilk yardım çantası bulundurarak güven altına alabilirler. Doktorunuz siz hastaneye ulaşabilene kadar kullanılmak üzere böyle bir çanta verebilir.